Arus permodenan negara turut dirasai penduduk Teluk Medan. Dengan kemudahan yang ada, penduduk tempatan turut mengambil peluang dalam bidang keusahawanan. Antara sektor keusahawanan yang diceburi adalah perkhidmatan dan penyediaan makanan, sektor pembuatan dan pertanian. Selain itu terdapat juga bebrapa buah gerai-gerai kecil yang menjual pisang goreng dan air.

 

 

 

 

 

bengkel besi