Tarikh :  4 Februari 2018
Masa :  10:00am hingga 1:00pm
Peserta :  2 orang
Lokasi :  Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan perisian Microsoft Word dengan betul.

Aktiviti :

Menaip tugasan dengan berpandukan pada arahan yang ditetapkan dari segi cara copy & paste,jenis font & size serta paragarh.

Tarikh                                   : 6 Januari 2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Ms Word

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan perisian Ms Word dengan betul.

Aktiviti :

Pelajar diberi tugasan untuk menaip surat rasmi dengan format yang betul mengikut arahan yang ditetapkan.

Tarikh :  7 Januari 2018
Masa :  3:00pm hingga 6:00pm
Peserta :  2 orang
Lokasi :  Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

 

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam menggunakan perisian Ms Power Point dengan betul dan menarik .

Aktiviti :

Pelajar diberi tugasan untuk membuat slide pembentangan yang merangkumi dari segi animasi,foto,carta dan graf.

Tarikh                                   : 2 Januari 2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Movie Maker

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam membuat video mudah dan menarik.

Aktiviti :

Pelajar dimaklumkan dari segi menu yang perlu digunakan dan kegunaan setiap menu untuk menghasilkan video yang lebih menarik mengikut kretiviti masing-masing.