Tarikh                                   : 7 Januari  2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Ms Power Point

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam menggunakan perisian Ms Power Point dengan betul dan menarik .

Aktiviti :

Pelajar diberi tugasan untuk membuat slide pembentangan yang merangkumi dari segi animasi,foto,carta dan graf.