Tarikh                                   : 2 Januari 2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Movie Maker

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam membuat video mudah dan menarik.

Aktiviti :

Pelajar dimaklumkan dari segi menu yang perlu digunakan dan kegunaan setiap menu untuk menghasilkan video yang lebih menarik mengikut kretiviti masing-masing.