Tarikh                                   : 4 & 5 Disember 2017

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : English Central

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris menggunakan medium pembelajaran yang menarik.

Aktiviti :

Pelajar perlu selesaikan beberapa tugasan yang menguji tahap kecekapan masing-masing dalam Bahasa Inggeris melalui pemerhatian,pendengaran dan penulisan dengan betul.