Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan & Sk Matang Gerdu

Modul                                  : Penggunaan Komputer ,Keusahawanan,Pembelajaran,Dashboard Komuniti & Advokasi

Objektif : 

Memberi latihan supaya dapat menggunakan perisian yang bersesuaian dengan tugas yang dilakukan.

Memberi kempen kesedaran tentang keselamatan kanak-kanak dalam menggunakan internet (klik dengan bijak)

Memperkenalkan dan penerangan modul dashboard komuniti.

Aktiviti :

Kelas pengendalian mouse,membuat jadual,youtube kisah nabi,modul dashboard komuniti serta pemeriksaan kesihatan dan program kempen keselamatan kanak-kanak (Advokasi )

Lihat Gambar 1

Lihat Gambar 2