Tarikh                                   : 6,11,13,21,26,27 & 28 Oktober 2017

Bilangan Peserta Terlibat  : 13 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Penggunaan Komputer & Keusahawanan

Objektif : 

Memberi pendedahan tentang cara mengendalikan komputer dan membuat sesuatu kerja dengan penggunaan format dan perisian yang betul.

Aktiviti :

Peserta diberi penerangan pengenalan komputer,menggunakan perisian yang bersesuai dengan tugas ,internet dan emel,menaip,mewarna dan keusahawanan.

Lihat Gambar Disini