Tarikh                                   : 7 Januari  2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Ms Power Point

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran dalam menggunakan perisian Ms Power Point dengan betul dan menarik .

Aktiviti :

Pelajar diberi tugasan untuk membuat slide pembentangan yang merangkumi dari segi animasi,foto,carta dan graf.

Tarikh                                   : 6 Januari 2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Ms Word

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam penggunaan perisian Ms Word dengan betul.

Aktiviti :

Pelajar diberi tugasan untuk menaip surat rasmi dengan format yang betul mengikut arahan yang ditetapkan.

Tempat  : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan & PPK Gunung Semanggol/Selinsing

Modul    : Advokasi,Pengenalan Komputer,English Central,Ms Word,Excel & Power Point

Objektif : 

Pembelajaran melalui interaktif yang menarik dan mudah.

Memberi latihan supaya dapat menggunakan perisian yang bersesuaian dengan tugas yang dilakukan.

Memberi kempen kesedaran keselamatan internet dan peranti.

Aktiviti :

Penerangan kempen keselamatan internet,klik dengan bijak,e-waste dan check your label (Advokasi),E-Learning (English Central),menaip dan mencipta poster menggunakan perisian Ms Word,membuat jadual dan akaun menggunakan perisian Ms Excel dan membuat iklan dan projek pembentangan menggunakan perisian Ms Power Point.

Lihat Galeri Foto 1 Di Sini

Lihat Galeri Foto 2 Di Sini

Tarikh                                   : 2 Januari 2018

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : Movie Maker

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam membuat video mudah dan menarik.

Aktiviti :

Pelajar dimaklumkan dari segi menu yang perlu digunakan dan kegunaan setiap menu untuk menghasilkan video yang lebih menarik mengikut kretiviti masing-masing.

Tarikh                                   : 4 & 5 Disember 2017

Bilangan Peserta Terlibat  : 2 orang

Tempat                                : Pusat Internet 1 Malaysia Batu 14 Teluk Medan

Modul                                  : English Central

Objektif : 

Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris menggunakan medium pembelajaran yang menarik.

Aktiviti :

Pelajar perlu selesaikan beberapa tugasan yang menguji tahap kecekapan masing-masing dalam Bahasa Inggeris melalui pemerhatian,pendengaran dan penulisan dengan betul.